HOME

WIE ZIJN WIJ

NIEUWS

ONZE KATTEN

KITTENS

BEAR-TEST

IN HERINNERING

ONZE HONDEN

CONTACT

LINKS
C-nest

Op 11 april 2005 werden acht mooie kittens geboren uit:

CH. K’ung Fu-Tse’s Huai Sa La
CH. Anderwelt Ushebti

Mandarin, Blue: Cailleigh
Woont nu bij Mariken in Maarssen.

 

Cailleigh. 'Oude vrouw'.
In Schotland was dit de naam voor de korenschoof die als laatste werd gemaaid. Ze werd vereerd of gevreesd als Zwarte Moeder. Ze was de schepster van de wereld, en van grote bergketens van stenen, die uit haar schort vielen.

Mandarin, Ebony: Capys
Woont nu bij Britt in Amsterdam.

 

Capys, de zoon van Assarakos, de vader van den Trojaanschen vorst Anchises, die bij Aphrodite de vader werd van Aineias.
Een der Trojanen, die den raad gaven om het houten paard niet binnen de stad te halen, maar in zee te werpen.
Hij vergezelde Aineias op zijne tochten en werd de stichter der stad Capua.

Balinees, seal point: Ceres
Woont nu bij men. Driesen in Hengelo ov.

 

Ceres, Graangodin, beschermster van de graanhandel.
Bij de Grieken heette ze Demeter, haar naam is verwant met de naam van Demeters dochter Kore, die bij de Romeinen de dodengodin Proserpina is. Een titel voor Ceres was Alma Mater.

Balinees, seal point: Camulos
Woont nu bij Maud en Vincent in Helmond.


Camulos was de god van de Remi, een Keltische stam uit het huidige Belgie.
Ook werd hij als oorlogsgod vereerd in Camulodunum ('fort van Camulos'), het huidige Colchester in het Britse Essex.
De naam van deze stad lag ten grondslag aan het mythische Camelot. De Romeinen verbonden Camulos met hun god Mars Camulos hanteerde een onoverwinnelijke zwaard.

Mandarin, Ebony: Cumal
Woont nu bij mevr. Kimmell in Borne.Cumal ['hemel'] was de vader van de Fenische held Finn Mac Cumal oftewel Finn Maccool. Finn werd geboren na de dood van zijn vader.
Cumal was de geduchte aanvoerder van de Fianna en leider van de clan Bascna.

Mandarin, Blue: Ceto
Woont nu bij Maud en Vincent in Helmond.Ceto; Ene godheid der zee, die tot het geslacht van Pontos behoorde. Met haren broeder Phorkys, die met haar gehuwd was, stelde zij de zee voor in al hare verschrikkingen en gevaren.
Uit dit huwelijk waren dan ook naar het volksgeloof allerlei monsters der mythische wereld gesproten, zoals de Gorgonen, de Graien, de draak der Hesperiden en ook de Seirenen.

Mandarin, Ebony: Cheiron
Woont nu bij mevr. Kimmell in Borne.Cheiron, een zoon van Kronos en de Okeanide Philyra, de beroemdste onder de Kentauren, doch niet woest gelijk deze, maar uitmuntende door wijsheid en volgens Homeros de rechtvaardigste onder zijne stamgenoten.

Balinees, Blue Point: Cailte
≈11-04-2005 Cailte †07-05-2005Cailte, zoon van Ronan, was een Fenisch krijger en dichter. Hij was een neef van Finn MacCool, de aanvoerder van de Fianna, de lijfwacht van de opperkoning van Ierland. Cailte was, ofschoon broodmager, een geweldige strijder.

Terug